Trender i norsk bistand

Prioriteringer i bistanden på 2000-tallet

Et forsøk på å bruke et stabla arealdiagram for å vise komparative trender. Data er henta fra Norads statistikkportal (Bistand i tall) hvor sammenligning mellom kategorier ikke kan ses i en historisk kontekst. Mens absolutte endringer i enkeltkategorier er vanskeligere å lese utfra en visualisering som dette, blir noen relative trender tydeligere. For politisk kontekstualisering er regjeringsskifter indikert på tidsaksen.

En alternativ sortering kan i teorien øke lesbarheten (ref Byron & Wattenberg).

Datakilde: Norad